pátek 1. listopadu 2013

Krátký dovětek (nejen) o volbách

Vzhledem k nejasným výsledkům předčasných voleb, které ovšem mohly dopadnout mnohem hůře (totalitarismus a extremismus naprostou převahu naštěstí nedostaly), si dovolím převzít jednu poznámku mého oblíbeného autora. 
Může pravda a láska trvale zvítězit nad lží a nenávistí? V tomto světě patrně nikoliv. Dovolte mi, abych odpověděl jako teolog: Vítězství pravdy a lásky je předmětem naší eschatologické naděje. „U lidí je to nemožné, ale nikoliv u Boha,“ čteme v různých souvislostech v Písmu. Ale tato naděje musí znovu a znovu oživovat naše hledání pravdy a čelit pokušení beznaděje.
Boj se lží a nenávistí, hloupostí a zlobou, korupcí a násilím asi nikdy nemůžeme definitivně vyhrát. Ale nikdy, až do poslední dechu, ho nesmíme vzdát.
(Viz Tomáš Halík: 2. října 2013 v rámci Festivalu vzájemných inspirací a inaugurace Místa Václava Havla (Václav Havel´s Place) na Georgetown University ve Washingtonu, DC)

1 komentář: